Bài viết về: NGƯỜI TÌM VIỆC

Chat với Nhà tuyển dụng

Chat là tính năng giúp Người tìm việc có thể tương tác trực tiếp với nhà tuyển dụng về các thông tin liên quan đến một vị trí nào đó trên freeC.
Tiện lợi
Nhanh chóng
Gia tăng mức độ tương tác hiệu quả


Ứng viên chỉ có thể chat với Nhà tuyển dụng qua những vị trí đã ứng tuyển

Cập nhật vào: 27/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!