Nhà tuyển dụng chia sẻ hồ sơ ứng viên với đồng nghiệp theo các bước sau đây:
Chọn mục Ứng viên → Tìm kiếm hồ sơ ứng viên

Chọn hồ sơ ứng viên muốn chia sẻ
Tại mục chia sẻ hồ sơ ứng viên ở góc bên phải, chọn Sao chép

freeC gửi thông báo đường dẫn đã được sao chép, và Nhà tuyển dụng có thể gửi đường dẫn này đến đồng nghiệp

Đồng nghiệp được chia sẻ hồ sơ ứng viên sẽ nhận được thông tin hồ sơ ứng viên như hình bên dưới, và có thể gửi phản hồi ứng viên lại với đồng nghiệp đã chia sẻ
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!