freeC cung cấp các tính năng tối ưu hóa kết quả tuyển dụng và Chia sẻ Tin tuyển dụng là một trong các tính năng nhằm giúp Nhà tuyển dụng có cơ hội tiếp cận ứng viên tiềm năng từ nguồn khác mà không cần phải đăng tuyển lại. Thực hiện chia sẻ Tin tuyển dụng theo các bước sau:

Cách 1

Trước hết, đăng nhập tài khoản Nhà Tuyển Dụng tại https://employer.freec.asia/
Chọn thẻ Tin Tuyển Dụng.
Chọn trạng thái tin Đang tuyển sau đó chọn Chia sẻ ở góc dưới tin tuyển dụng.

Trong cửa sổ nhỏ hiện ra, Nhà tuyển dụng có thể chia sẻ tin trực tiếp lên Facebook, Linkedin, hoặc sao chép đường dẫn để đăng tuyển ở các trang web khác


Cách 2

Trước hết, đăng nhập tài khoản Nhà Tuyển Dụng tại https://employer.freec.asia/
Chọn thẻ Tin Tuyển Dụng.
Tại góc phải của tin đăng tuyển chọn Thao tácChia sẻ.

Trong cửa sổ nhỏ hiện ra, Nhà tuyển dụng có thể chia sẻ tin trực tiếp lên Facebook, Linkedin, hoặc sao chép đường dẫn để đăng tuyển ở các trang web khác nhằm tiếp cận được nhiều ứng viên hơn.


Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan:
Xem hồ sơ ứng viên đã ứng tuyển
Thêm thành viên
Đóng tin đăng tuyển
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!