Tin tuyển dụng sẽ không thể chỉnh sửa khi đang trong trạng thái đang duyệt, tuy nhiên, nếu Tin tuyển dụng đang ở trạng tháng Đang tuyển nếu có thông tin cần chỉnh sửa, Nhà tuyển dụng có thể thực hiện chỉnh sửa theo những bước sau:

Chọn thẻ Tin Tuyển Dụng.
Chọn thẻ Đang tuyển
Chọn Chỉnh sửa ở góc phải của Tin tuyển dụng.

Chỉnh sửa các thông tin cần thiết, sau đó chọn Đăng tinSau khi hoàn tất các bước trên Tin đăng tuyển sẽ chuyển sang trạng thái Đang tuyển và được hiển thị công khai trên giao diện dành cho ứng viên tại https://freec.asia
Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan:
Chia sẻ tin tuyển dụng
Đóng tin đăng tuyển
Mở lại tin đã đóng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!