Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tin tuyển dụng sẽ không thể chỉnh sửa khi đang trong trạng thái đang duyệt, tuy nhiên, nếu Tin tuyển dụng đang ở trạng tháng Đang tuyển nếu có thông tin cần chỉnh sửa, Nhà tuyển dụng có thể thực hiện chỉnh sửa theo những bước sau:

Chọn thẻ Tin Tuyển Dụng.
Chọn trạng thái tin Đang tuyển
Ở góc phải của Tin tuyển dụng chọn Thao tácChỉnh sửa

Chỉnh sửa các thông tin cần thiết, sau đó chọn Lưu & Xem trước

Tại đây, nhà tuyển dụng có thể xem tin đăng sẽ hiển thị ở cả 2 giao diện Desktop và Mobile. Khi đã kiểm tra thông tin chọn Đăng Tin


Sau khi hoàn tất các bước trên Tin đăng tuyển sẽ chuyển sang trạng thái Đang tuyển và được hiển thị công khai trên giao diện dành cho ứng viên tại https://freec.asia
Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan:
Chia sẻ tin tuyển dụng
Đóng tin đăng tuyển
Mở lại tin đã đóng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!