Khi người tìm việc muốn chỉnh sửa hoặc ngưng nhận thông báo việc làm nên thực hiện các bước dưới dây:
Trước hết, đăng nhập tài khoản Người tìm việc vào website https://freec.asia/.
Tại ảnh đại diện của tài khoản chọn Thông báo việc làm

Tại thẻ thông báo việc làm, người tìm việc có thể chọn Chỉnh sửa hoặc Xoá thông báo việc làm

Chỉnh sửa: người tìm việc chỉnh sửa lại thông báo việc làm và chọn LưuXoá: Khi không còn nhu cầu thông báo việc làm người tìm việc có thể xoá thông báo tìm việc.

Và người tìm việc vẫn có thể tiếp tục tạo thông báo việc làm nếu có nhu cầu.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!