Bài viết về: NGƯỜI TÌM VIỆC

Chỉnh sửa/Xoá thông báo việc làm

Khi người tìm việc muốn chỉnh sửa hoặc ngưng nhận thông báo việc làm nên thực hiện các bước dưới dây:


Trước hết, đăng nhập tài khoản Người tìm việc vào website https://freec.asia/.
Chọn Hồ sơ và CV

Tại mục Thông báo việc làm ở bên phải, người tìm việc có thể chọn Chỉnh sửa hoặc Xoá thông báo việc làm

Chỉnh sửa: người tìm việc chỉnh sửa lại thông báo việc làm và chọn Cập nhật

Thông báo chỉnh sửa thông báo việc làm thành công
Xoá: Khi không còn nhu cầu thông báo việc làm người tìm việc có thể xoá thông báo tìm việc.

freeC xác nhận lại thông báo tìm việc sẽ bị xóa, chọn Xóa


freeC sẽ gửi thông báo các vị trí phù hợp với từ khóa bạn đã tạo vào mỗi thứ 2 hàng tuần

Cập nhật vào: 21/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!