Sau khi đã có tài khoản Nhà tuyển dụng trên freeC.asia (Tài khoản công ty hay Tài khoản thành viên), Nhà tuyển dụng chỉ cần thực hiện các bước sau là có thể hiển thị Tin tuyển dụng trên freeC.asia:

Chọn thẻ Tin tuyển dụng
Chọn thẻ Đăng tin

Nhập tất cả các trường thông tin theo yêu cầu
Sau khi hoàn tất nội dung chọn Đăng tin


Lưu ý: Thông tin hiển thị trên Tin đăng tuyển phải tuân thủ theo Quy Định Đăng tin của freeC

Sau khi thực hiện các bước trên:
Tin đăng tuyển sẽ chuyển sang trạng thái Đang duyệt
freeC sẽ tiến hàng duyệt tin trong vòng 1 ngày làm việc

Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan:
Chia sẻ tin đăng tuyển
Đóng tin đăng tuyển
Chỉnh sửa tin đăng tuyển
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!