Nhà tuyển dụng thực hiện các bước sau để có thể hiển thị Tin tuyển dụng trên freeC.asia:

Đăng nhập/Đăng kí tài khoản Nhà Tuyển Dụng tại https://employer.freec.asia/
Chọn thẻ Tin Tuyển Dụng → Đăng tin

Nhập tất cả các trường thông tin theo yêu cầu, sau đó chọn Lưu & Xem trước

Tại đây, Nhà tuyển dụng có thể xem lại toàn bộ tin đăng của mình sẽ hiển thị với ứng viên ở cả 2 giao diện Desktop và Mobile.

Sau khi hoàn tất nội dung chọn Đăng tin

freeC thông báo tin của bạn đã được đăng thành công, tin đăng tuyển sẽ chuyển sang trạng thái Đang duyệt, freeC sẽ tiến hành duyệt tin trong 1 -2 ngày làm việc.

Lưu ý: Thông tin hiển thị trên Tin đăng tuyển phải tuân thủ theo Quy Định Đăng tin của freeC

Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan:
Thêm địa điểm làm việc
Chia sẻ tin đăng tuyển
Đóng tin đăng tuyển
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!