Giao diện freeC hỗ trợ 2 ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt, Nhà tuyển dụng có thể linh hoạt chuyển đổi ngôn ngữ bằng cách bên dưới, sau khi đã đăng nhập
Đăng nhập tài khoản Nhà tuyển dụng https://employer.freec.asia/
Cách 1
Tại trang chính, freeC hiển thị ngôn ngữ hiện tại của giao diện

Di chuyển chuột vào ngôn ngữ hiện tại và nhấp chọn ngôn ngữ muốn đổi


Cách 2
Tại trang chủ của freeC, tại Ảnh đại điện của tài khoản ở góc bên phải, chọn vào phần tên và email bạn đăng kí

Lựa chọn ngôn ngữ cần thay đổi

Bấm Lưu thay đổi (Hoặc Save Changes nếu giao diện đang hiển thị Tiếng Anh)

freeC thông báo đã thay đổi thành công
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!