Giao diện freeC hỗ trợ 2 ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt, Nhà tuyển dụng có thể linh hoạt chuyển đổi ngôn ngữ bằng cách bên dưới, sau khi đã đăng nhập
Bấm vào ảnh đại diện (góc phải phía trên màn hình)
Bấm chọn Đặt Ngôn Ngữ (Hoặc Change Language nếu giao diện đang hiển thị Tiếng Anh)

Lựa chọn ngôn ngữ cần thay đổi

Bấm Lưu thay đổi (Hoặc Save Changes nếu giao diện đang hiển thị Tiếng Anh)
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!