Khi cần dừng đăng tuyển một Tin tuyển dụng, Nhà Tuyển Dụng thực hiện thao tác đóng tin đăng tuyển theo các bước sau đây:

Trước hết, đăng nhập tài khoản Nhà Tuyển Dụng tại https://employer.freec.asia/
Chọn thẻ Tin Tuyển DụngĐang tuyển
Tại góc phải của tin đăng tuyển Thao tácĐóng tin


Nhà tuyển dụng sẽ xác nhận thông tin:
Đóng: Tin tuyển dụng sẽ được đóng và không hiển thị trên website https://freec.asia/
Hủy: Nếu Nhà tuyển dụng cần kiểm tra lại thông tin trước khi xác nhận đóng Tin tuyển dụngTin tuyển dụng đã đóng sẽ chuyển vào trạng thái Đã đóng như hình bên dưới.


Khi cần đăng tuyển lại Tin tuyển dụng đã đóng, Nhà Tuyển Dụng thực hiện Mở lại tin đăng tuyển để có thể tiết kiệm thời gian đăng tuyển lại trên freeC.

Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan:
Tạo tài khoản Nhà tuyển dụng
Đăng tin tuyển dụng
Chia sẻ tin đăng tuyển
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!