Bài viết về: FREELANCER

Giới thiệu ứng viên lên platform

Các bước để giới thiệu ứng viên tại platform https://partners.freec.asia/
Đăng nhập tài khoản CTV vào platfrom https://partners.freec.asia/

Cách 1:


Tại thẻ Job trên thanh tiêu đề, chọn tiêu đề Job muốn giới thiệu ứng viên

Tại trang web mới, chọn Giới thiệu ứng viên

Nhập tất cả các trường thông tin về ứng viên theo yêu cầu, sau đó chọn Giới thiệu ứng viên

Như vậy bạn đã giới thiệu ứng viên thành công

Cách 2:


Tại vị trí muốn giới thiệu ứng viên, nhấp chọn Giới thiệu ứng viên

Nhập tất cả các trường thông tin về ứng viên theo yêu cầu, sau đó chọn Giới thiệu ứng viên

Như vậy bạn đã giới thiệu ứng viên thành công

Cập nhật vào: 19/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!