Bài viết về: NHÀ TUYỂN DỤNG

Không nhận được email Kích hoạt tài khoản Nhà tuyển dụng

Trường hợp không tìm thấy email kích hoạt tài khoản từ freeC, Nhà tuyển dụng thực hiện theo các bước sau để kích hoạt lại tài khoản:
Đăng nhập tài khoản Nhà Tuyển Dụng tại https://employer.freec.asia/
Tại trang chủ của freeC, tại Ảnh đại điện của tài khoản ở góc bên phải, chọn vào phần tên và email bạn đăng kí

Tại đây, nhà tuyển dụng kiểm tra lại email đăng kí:
Nếu sai email đăng kí, nhà tuyển dụng vui lòng tạo lại tài khoản nhà tuyển dụng với email đúng tại https://employer.freec.asia/

Nếu email đăng kí là chính xác, nhà tuyển dụng chọn Gửi lại mail

freeC sẽ gửi email kích hoạt tài khoản vào email đăng kí của nhà tuyển dụng, nhà tuyển dụng vui lòng kiểm tra hộp thư Spam, thư rác, hay thư Quảng cáo và chọn Kích hoạt tài khoản

* Lưu ý:
Trường hợp email đăng kí chính xác nhưng vẫn không nhận được email kích hoạt, Nhà tuyển dụng vui lòng gửi 1 email qua email support@freec.asia bằng email đăng kí tài khoản với nội dung như sau:
- Tiêu đề email: Hỗ trợ kích hoạt tài khoản nhà tuyển dụng
- Email đăng kí tài khoản:
- Tên công ty đăng kí:
- Lý do: Không nhận được email kích hoạt

Cần freeC hỗ trợ thông tin nào khác, nhà tuyển dụng vui lòng liên hệ freeC qua:
- Email: support@freec.asia
- Chatbox: https://freec.asia/chat-with-support

Cập nhật vào: 27/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!