Bài viết về: NHÀ TUYỂN DỤNG

Không nhận được email từ freeC

Không phải bất cứ email nào được gửi đến sẽ được thông báo và hiển thị trong hộp thư đến, vậy Nhà tuyển dụng cần làm gì khi không nhận được email từ freeC?

Kiểm tra tất cả hộp thư: Khi "Hộp thư đến" không hiển thị email từ freeC, Nhà tuyển dụng vui lòng kiểm tra các hộp thư khác theo hướng dẫn sau:
- Đối với Gmail, kiểm tra Thư rác/ Spam mail hoặc Quảng cáo
- Đối với Outlook, cần kiểm tra thêm Email rác/Junk Email
****

Để khắc phụ tình trạng không nhận được email từ freeC bạn cần:
Đối với Gmail:
- Chọn Email từ hộp thư Thư rác/Spam Mail và chọn Không phải Spam

Đối với Outlook:
- Chọn email trong hộp thư Junk Email sau đó nhấp chuột phải, tại đây Nhà tuyển dụng có thể:
- Xác nhận email được chọn không phải Junk Email (Not Junk)

- Để không bỏ lỡ bất cứ email nào với domain từ freeC chọn Never Block Sender's Domain

Cần freeC hỗ trợ thông tin nào khác, nhà tuyển dụng vui lòng liên hệ freeC qua:
- Email: support@freec.asia
- Chatbox: https://freec.asia/chat-with-support

Cập nhật vào: 30/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!