Bài viết về: NHÀ TUYỂN DỤNG

Kích hoạt tài khoản Nhà tuyển dụng

Sau khi đã đăng ký tài khoản Nhà Tuyển Dụng, để tin tuyển dụng được duyệt cũng như có thể tiếp tục đăng tin tuyển dụng miễn phí trên freeC, nhà tuyển dụng vui lòng kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn bên dưới.
Nhà tuyển dụng kiểm tra lại trong email đăng kí tài khoản bao gồm cả hộp thư Spam, thư rác, hay thư Quảng cáo email kích hoạt tài khoản của freeC với tiêu đề Kích hoạt tài khoản nhà tuyển dụng freeC! → nhấp chọn Kích Hoạt Tài Khoản

Sau khi nhấp vào nút Kích hoạt tài khoản trong email, trang web của freeC sẽ hiện ra như hình

Lưu ý: Tin tuyển dụng của tài khoản chưa kích hoạt sẽ không được duyệt

Tài khoản đã được kích hoạt sẽ hiển thị dấu tick xanh trong Tài khoản của bạn như hình

Nhà tuyển dụng có thể quan tâm:
Làm thế nào khi Không nhận được email Kích hoạt tài khoản
Đăng tin tuyển dụng

Cần freeC hỗ trợ thông tin nào khác, nhà tuyển dụng vui lòng liên hệ freeC qua:
- Email: support@freec.asia
- Chatbox: https://freec.asia/chat-with-support

Cập nhật vào: 05/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!