Bài viết về: CV ONLINE

Làm thế nào để thay đổi mẫu CV online trên freeC?

Bạn có thể thay đổi mẫu CV online trên freeC theo các cách sau:

Cách 1: Thay đổi mẫu CV trực tiếp


Hồ sơ và CV → Chọn Đổi mẫu


Cách 2: Thay đổi mẫu CV khi đang sửa CV


Tại Hồ sơ và CV → Chọn Sửa CV

Thực hiện chỉnh sửa CV (nếu cần) → Chọn Đổi mẫu CV


Sau khi chọn thay đổi mẫu CV bằng 1 trong 2 cách trên, bạn tiến hành chọn mẫu CV, freeC sẽ tự động cập nhật và lưu mẫu CV theo lựa chọn của bạnCần freeC hỗ trợ thông tin nào khác, bạn vui lòng liên hệ freeC qua:
- Email: support@freec.asia
- Chatbox: https://freec.asia/chat-with-support

Cập nhật vào: 27/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!