Để thay đổi ngôn ngữ trên CV online, bạn chỉ cần thay đổi biểu tưởng ngôn ngữ (VN/EN) muốn hiện thị trên CV tại trang Chỉnh sửa CV online

Bước 1: Tại Hồ sơ và CV → Chọn Sửa CV


Bước 2: Chọn biểu tượng ngông ngữ → Chọn ngôn ngữ hiển thị trên CV Online


Cần freeC hỗ trợ thông tin nào khác, bạn vui lòng liên hệ freeC qua:
- Email: support@freec.asia
- Chatbox: https://freec.asia/chat-with-support
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!