Để thay đổi ngôn ngữ trên CV online, bạn chỉ cần thay đổi biểu tưởng ngôn ngữ (VN/EN) muốn hiện thị trên CV tại trang Chỉnh sửa CV online

Cách 1: Tại trang “Quản lý CV” → Chọn biểu tượng ngôn ngữ trên thanh công cụ ngang


Cách 2:
Tại trang “Quản lý CV” → Chọn “Chỉnh sửa CV Online”

Chọn biểu tượng ngôn ngữ → Thực hiện chỉnh sửa CV (nếu cần)


Cần freeC hỗ trợ thông tin nào khác, bạn vui lòng liên hệ freeC qua:
- Email: support@freec.asia
- Chatbox: https://freec.asia/chat-with-support
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!