Bài viết về: NHÀ TUYỂN DỤNG

Làm Thế Nào Để Trở Thành DOANH NGHIỆP XÁC THỰC tại freeC?

Nhằm giúp Nhà tuyển dụng xây dựng thương hiệu tuyển dụng uy tín hơn tại freeC đồng thời thu hút được ứng viên tiềm năng nhất cho nhu cầu tuyển dụng, freeC đã xây dựng khái niệm Doanh Nghiệp Xác Thực để hỗ trợ vấn đề này.

Vậy làm Thế Nào Để Trở Thành DOANH NGHIỆP XÁC THỰC tại freeC? Nhà tuyển dụng vui lòng thực hiện các bước sau:

1. Cập nhật đầy đủ thông tin công ty tại "Tài Khoản Công Ty"


Tên Công Ty
Logo
Mã Số thuế
Địa chỉ
Quy mô công ty
Lĩnh vực hoạt động
Website
Giới thiệu công ty (ít nhất 200 kí tự)
Hình ảnh công ty (4 -5 hình ảnh về môi trường làm việc hoặc hoạt động của công ty)

2. Đảm bảo 2 điều kiện sau:


1. Đăng ký tài khoản bằng email chứa domain công ty
Ví dụ: support@freec.asia (freec.asia là domain công ty)
2. Tài khoản đã được kích hoạt
Tham khảo Hướng dẫn kích hoạt tài khoản

3. Thông báo với freeC


Sau khi cập nhập thông tin tại Tài Khoản Công Ty vui lòng thông báo với freeC qua email support@freeC.asia hoặc kênh https://freec.asia/chat-with-support
Lưu ý: Mỗi Mã số thuế sẽ được cấp một tài khoản DOANH NGHIỆP XÁC THỰC trên freeC
Tất cả cả thành viên trong tài khoản DOANH NGHIỆP XÁC THỰC, sẽ được hưởng các quyền lợi dành cho tài khoản DOANH NGHIỆP XÁC THỰC
Khi có từ 2 tài khoản NTD đăng ký cùng Mã số thuế và yêu cầu xác thực, freeC sẽ gửi thông báo đến tất cả các tài khoản liên quan và thêm tài khoản mới (đã cung cấp đầy đủ thông tin xác thực theo yêu cầu) vào tài khoản DOANH NGHIỆP XÁC THỰC sau 1 ngày làm việc kể từ khi gửi thông báo (nếu không có thông tin phản đối từ bất kỳ tài khoản đã xác thực khác)

Cập nhật vào: 30/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!