Nhằm giúp Nhà tuyển dụng xây dựng thương hiệu tuyển dụng uy tín hơn tại freeC đồng thời thu hút được ứng viên tiềm năng nhất cho nhu cầu tuyển dụng , freeC đã xây dựng khái niệm Doanh Nghiệp Xác Thực để hỗ trợ vấn đề này.

Vậy làm Thế Nào Để Trở Thành DOANH NGHIỆP XÁC THỰC tại freeC? Nhà tuyển dụng vui lòng thực hiện các bước sau:

1. Cập nhật đầy đủ thông tin công ty và gửi qua email: support@freec.asia
Tên Công Ty
Mã Số thuế
Địa chỉ
Quy mô công ty
Lĩnh vực hoạt động
Website
Giới thiệu công ty
Hình ảnh công ty (Logo và hình ảnh về công ty)

2. Đảm bảo 1 trong 2 điều kiện sau:
Điều kiện 1: Đăng ký tài khoản bằng email chứa domain công ty
Ví dụ: linhtrang@freec.asia

Điều kiện 2: Cung cấp Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy ủy quyền hoặc Thẻ nhân viên với tài khoản đăng ký bằng email không chứa domain công ty (gmail, yahoo, hotmail, outlook,...)
Với Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy ủy quyền: cung cấp bản scan hoặc ảnh chụp bản gốc của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy ủy quyền
Với Thẻ nhân viên được chấp nhận với đại lý của công ty bảo hiểm, công ty tài chính hoặc công ty bất động sản. Tên trên thẻ nhân viên đăng tải phải trùng khớp với Tên người dùng đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng trên freeC

Lưu ý: Mỗi Mã số thuế sẽ được cấp một tài khoản DOANH NGHIỆP XÁC THỰC trên freeC
Tất cả cả thành viên trong tài khoản DOANH NGHIỆP XÁC THỰC, sẽ được hưởng các quyền lợi dành cho tài khoản DOANH NGHIỆP XÁC THỰC
Khi có từ 2 tài khoản NTD đăng ký cùng Mã số thuế và yêu cầu xác thực, freeC sẽ gửi thông báo đến tất cả các tài khoản liên quan và thêm tài khoản mới (đã cung cấp đầy đủ thông tin xác thực theo yêu cầu) vào tài khoản DOANH NGHIỆP XÁC THỰC sau 1 ngày làm việc kể từ khi gửi thông báo (nếu không có thông tin phản đối từ bất kỳ tài khoản đã xác thực khác)
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!