Bài viết về: NHÀ TUYỂN DỤNG

Làm thế nào để xem hồ sơ ứng viên khi gặp lỗi 500?

Khi Nhà tuyển dụng chọn View Candidate từ email hoặc khi Nhà tuyển dụng chọn xem Hồ sơ của ứng viên nào đó trong tài khoản và trang web freeC hiện ra báo lỗi 500.
Lỗi 500 khi xem hồ sơ ứng viên
Nhà tuyển dụng có thể khắc phục lỗi này bằng Chrome Developer Tool (DevTools) theo hướng dẫn dưới đây.
* Lưu ý: Trình duyệt được sử dụng trong hướng dẫn này là Chrome. Nếu bạn sử dụng các trình duyệt khác vui lòng liên hệ freeC qua email support@freec.asia hoặc chat trực tiếp https://freec.asia/chat-with-support

Bước 1: Tại trang freeC báo lỗi 500, Nhà tuyển dụng nhấp chuột phải vào một vùng trống, chọn Kiểm tra (hoặc Inspect)

Bước 2: Bên phải màn hình sẽ hiển thị cửa sổ DevTools, chọn Applicant

Bước 3: Chọn Storage --> Chọn Clear Site Data


Sau đó, Nhà tuyển dụng thực hiện việc đăng nhập lại vào tài khoản và xem được hồ sơ ứng viên như bình thường.
Nếu thực hiện các bước trên nhưng vẫn không xử lý được lỗi, vui lòng liên hệ freeC qua email support@freec.asia hoặc chat trực tiếp https://freec.asia/chat-with-support

Cập nhật vào: 30/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!