Để lấy lại mật khẩu, Người tìm việc có thể thực hiện các bước sau đây:

Vào website https://freec.asia/
Chọn đăng nhập

Chọn Quên mật khẩu

Nhập địa chỉ email Người tìm việc đã đăng kí tài khoản, và chọn Cập nhật Mật khẩu

freeC sẽ thông báo đã gửi email thay đổi mật khẩu, người tìm việc kiểm ta email để được hướng dẫn.

Tại email đăng kí, chọn Đặt lại mật khẩu

Sau đó, người tìm việc cập nhật lại mật khẩu và chọn thay đổi mật khẩu.


Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan:
Đăng tin tuyển dụng
Thêm thành viên
Tạo tài khoản Nhà tuyển dụng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!