Chắc hẳn các nhà tuyển dụng thường rất băn khoăn rằng làm thế nào để từ chối ứng viên, đừng lo lắng quá nhiều, trên hệ thống của freeC đã có sẵn mẫu từ chối ứng viên cho các nhà tuyển dụng.

Tùy thuộc vào ngôn ngữ ứng viên đang sử dụng, freeC sẽ gửi email từ chối tương ứng với ngôn ngữ đó.
Sau khi các nhà tuyển dụng chọn từ chối ứng viên và tiếp tục lựa chọn gửi email tới ứng viên thì email mẫu sẽ có nội dung ví dụ như sau:

Nội dung thư từ chối ứng viên bằng Tiếng Việt:

Tiêu Đề Email: Thư cảm ơn! Hồ sơ ứng tuyển tới [Tên Công Ty]

Nội Dung:

Chào [Tên Ứng Viên],

Cám ơn bạn đã ứng tuyển vào tin [Vị Trí Tuyển Dụng] tại [Tên Công Ty]. Chúng tôi thực sự đánh giá cao sự quan tâm của bạn khi ứng tuyển và cảm ơn bạn vì thời gian mà bạn đã dành cho chúng tôi. Sau khi xem xét hồ sơ của bạn, chúng tôi phải thông báo với bạn rằng lần này chúng tôi sẽ không thể mời bạn vào giai đoạn tiếp theo của quy trình tuyển dụng. Chúng tôi chúc bạn thành công về mặt cá nhân và nghề nghiệp trong những nỗ lực trong tương lai của bạn.

Trân trọng.
Gửi thay mặt cho [Tên Công Ty]

Nội dung thư từ chối ứng viên bằng Tiếng Anh:

Tiêu Đề Email: Thank you letter! Your application to [Tên Công Ty]

Nội Dung:

Dear Mr./Ms. [Tên Ứng Viên],

Thank you for your application for the [Vị Trí Tuyển Dụng] at [Tên Công Ty]. We really appreciate your interest in joining our company and thank you for the time and energy you invested in us.

After carefully reviewing your profile, unfortunately, we have to inform you that this time we won't be able to invite you to the next phase of our selection process.We wish you every personal and professional success in your future endeavors. And we hope you'll keep us in mind and apply again in the future.

Kind regards.

Email sẽ không hiện thông tin lý do từ chối ứng viên mà các nhà tuyển dụng đã chọn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!