Bài viết về: NHÀ TUYỂN DỤNG

Mở lại Tin đăng tuyển đã đóng

Khi cần dừng đăng tuyển một Tin tuyển dụng, Nhà Tuyển Dụng thực hiện thao tác ĐÓNG TIN ĐĂNG TUYỂN. Khi cần đăng tuyển lại Tin tuyển dụng đã đóng, Nhà Tuyển Dụng thực hiện các bước sau để có thể tiết kiệm thời gian đăng tuyển lại trên freeC.

Đăng nhập tài khoản Nhà Tuyển Dụng tại https://employer.freec.asia/
Chọn thẻ Tin Tuyển Dụng
Chọn trạng thái tin Đã đóng chọn tin đăng tuyển cần mở lại.
Tại góc phải của tin tuyển dụng đó chọn Mở lại tin


Sau khi cập nhật thông tin điều chỉnh (nếu có), Nhà tuyển dụng chọn Lưu & Xem trước.

Tại đây, Nhà tuyển dụng có thể xem lại toàn bộ tin đăng của mình sẽ hiển thị với ứng viên ở cả 2 giao diện Desktop và Mobile. Khi đã toàn tất chọn Đăng tin.


Sau khi thực hiện các bước trên
Tin đăng tuyển sẽ chuyển sang trạng thái Đang duyệt
freeC sẽ tiến hành duyệt tin trong vòng 1 ngày làm việc
Sau khi được duyệt, Tin tuyển dụng sẽ chuyển sang trạng thái Đang tuyển và được hiển thị công khai trên giao diện dành cho ứng viên tại https://freec.asia/

Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan:
Chỉnh sửa tin đăng tuyển
Đăng tin tuyển dụng
Thêm thành viên

Cập nhật vào: 27/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!