Khi cần dừng đăng tuyển một Tin tuyển dụng, Nhà Tuyển Dụng thực hiện thao tác ĐÓNG TIN ĐĂNG TUYỂN. Khi cần đăng tuyển lại Tin tuyển dụng đã đóng, Nhà Tuyển Dụng thực hiện các bước sau để có thể tiết kiệm thời gian đăng tuyển lại trên freeC.

Đăng nhập tài khoản Nhà Tuyển Dụng tại https://employer.freec.asia/
Chọn thẻ Tin Tuyển Dụng
Chọn thẻ Đã đóng chọn tin đăng tuyển cần mở lại.
Tại góc phải của tin tuyển dụng đó chọn Mở lại tin


Sau khi cập nhật thông tin điều chỉnh (nếu có), Nhà tuyển dụng chọn Đăng tin.


Sau khi thực hiện các bước trên
Tin đăng tuyển sẽ chuyển sang trạng thái Đang duyệt
freeC sẽ tiến hành duyệt tin trong vòng 1 ngày làm việc
Sau khi được duyệt, Tin tuyển dụng sẽ chuyển sang trạng thái Đang tuyển và được hiển thị công khai trên giao diện dành cho ứng viên tại https://freec.asia/

Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan:
Chỉnh sửa tin đăng tuyển
Đăng tin tuyển dụng
Thêm thành viên
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!