freeC nỗ lực mang đến các tính năng phù hợp nhằm giúp Nhà tuyển dụng vừa dễ dàng quản lý công tác tuyển dụng trên freeC vừa đảm bảo uy tín thương hiệu tuyển dụng. Mỗi công ty/doanh nghiệp/chi nhánh công ty/đơn vị chịu trách nhiệm tuyển dụng được tạo một tài khoản Nhà tuyển dụng chính Tài khoản công ty trên https://freec.asia, các tài khoản Nhà Tuyển Dụng khác cùng công ty/doanh nghiệp/chi nhánh công ty/đơn vị chịu trách nhiệm tuyển dụng tồn tại dưới hình thức Thành viên

Tài khoản Công ty thực hiện các bước sau để Mời thành viên:

Tại trang chủ của freeC, Nhà tuyển dụng chọn Quản lí thành viên trong phần Ảnh đại điện của tài khoản ở góc bên phải.


Chọn Thêm thành viên


Hệ thống sẽ hiện ra hộp thoại như hình bên dưới, Nhà tuyển dụng thêm thông tin của thành viên được mời như tên, địa chỉ email và chọn Gửi lời mời.


Thành viên được mời sẽ nhận được email xác nhận từ freeC, chọn Tham gia ngay và cập nhật các thông tin cần thiết.


Tài khoản thành viên sau khi đăng nhập vào hệ thống sẽ hiển thị như sau:


Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan:
Đăng tin tuyển dụng
Chia sẻ tin tuyển dụng
Mở lại tin đăng tuyển đã đóng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!