Bài viết về: NHÀ TUYỂN DỤNG

Mời thành viên vào Tài khoản công ty

freeC nỗ lực mang đến các tính năng phù hợp nhằm giúp Nhà tuyển dụng vừa dễ dàng quản lý công tác tuyển dụng trên freeC vừa đảm bảo uy tín thương hiệu tuyển dụng. Mỗi công ty/doanh nghiệp/chi nhánh công ty/đơn vị chịu trách nhiệm tuyển dụng được tạo một tài khoản Nhà tuyển dụng chính Tài khoản công ty trên https://freec.asia, các tài khoản Nhà Tuyển Dụng khác cùng công ty/doanh nghiệp/chi nhánh công ty/đơn vị chịu trách nhiệm tuyển dụng tồn tại dưới hình thức Thành viên

Chỉ có tài khoản với vai trò Admin mới có thể mời thêm thành viên vào tài khoản

Tài khoản Công ty thực hiện các bước sau để Mời thành viên:
Đăng nhập tài khoản Nhà Tuyển Dụng tại https://employer.freec.asia/
Tại trang chủ của freeC, Nhà tuyển dụng chọn Quản lý thành viên trong phần Ảnh đại điện của tài khoản ở góc bên phải.


Chọn Thêm thành viên


Hệ thống sẽ hiện ra hộp thoại như hình bên dưới, Nhà tuyển dụng thêm thông tin của thành viên được mời như tên, địa chỉ email và chọn Gửi lời mời.

Email thành viên được mời phải là email chưa từng đăng kí tài khoản trên freeC.


Nếu thành viên đó không nhận được lời mời, nhà tuyển dụng có thể gửi lại hoặc Xóa thành viên này.

Thành viên được mời sẽ nhận được email xác nhận từ freeC, chọn Tham gia ngay và cập nhật các thông tin cần thiết.


Tài khoản thành viên sau khi đăng nhập vào freeC đã có thể sử dụng dịch vụ của freeC.


Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan:
Đăng tin tuyển dụng
Chia sẻ tin tuyển dụng

Cập nhật vào: 27/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!