QUY TẮC BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA FREEC
Privacy Policy of FREEC

GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

Công ty TNHH Freecracy Việt Nam (“FreeC”) thật sự tôn trọng sự riêng tư của quý vị. Chúng tôi hiểu rằng khi quý vị chọn chúng tôi để cung cấp những thông tin về quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị có nghĩa là quý vị đã tin tưởng chúng tôi. Do đó, FreeC đã ban hành Quy tắc Bảo mật Thông tin Cá nhân để thể hiện sự tôn trọng của công ty chúng tôi đối với những thông tin cá nhân của quý vị và bảo vệ những thông tin đó. Trong Quy tắc Bảo mật Thông tin Cá nhân này, tất cả những dịch vụ hiện có trên các trang Web và ứng dụng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn như: https://freecracy.com/, https://freec.asia/, ứng dụng FreeC hoặc những trang Web, ứng dụng khác được phát triển bởi FreeC, được gọi chung là “Dịch vụ”.

THÔNG TIN DO CHÚNG TÔI THU THẬP (INFORMATION WE COLLECT)

Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân để tạo điều kiện cho quý vị có thể sử dụng Dịch vụ một cách suôn sẻ, có hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của quý vị. Các thông tin này cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ và các tiện ích đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quý vị, cá thể hóa Dịch vụ của chúng tôi để quý vị có thể sử dụng dễ dàng hơn. Thông qua quá trình đăng ký trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập rất nhiều thông tin của quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị, các thông tin này có thể bao gồm (trong số các thông tin khác) tên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, mã bưu điện, nghề nghiệp, ngành nghề, sở thích cá nhân, Mã truy cập, Tên người sử dụng và mật khẩu. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu và thu thập các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và các thông tin tài chính ví dụ như tên công ty và loại hình, tên người đại diện đăng ký thay mặt cho công ty, doanh số hàng năm, số thẻ tín dụng hay các thông tin doanh nghiệp và tài chính khác.

SỬ DỤNG VÀ THEO DÕI GIAO DỊCH (USE AND TRACKING TRANSACTION

Cho dù quý vị có đăng ký Dịch vụ hay không thì trong khi quý vị đang trên các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động ghi lại những thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của quý vị. Thông tin này (trong số các thông tin khác) có thể bao gồm dữ liệu URL, dữ liệu trình duyệt, địa chỉ IP của người sử dụng, những file đã được tải về hoặc xem bởi người sử dụng, đường dẫn của người sử dụng thông qua trang web. Chúng tôi cũng có thể theo dõi việc sử dụng thông qua những 2 cookie. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được viết trên ổ đĩa cứng của người sử dụng. Những cookie có thể được sử dụng (trong số các chức năng khác) để cho phép kết nối tự động và chứa thông tin như tên truy cập hoặc những thông tin khác về những ưu tiên hoặc việc sử dụng Internet. Chúng tôi có thể lưu những thông tin đã gửi tới hoặc đưa lên Dịch vụ trong một khoảng thời gian hợp lý. Chúng tôi có thể thu thập những thư từ gửi cho chúng tôi, ví dụ như email hoặc thư. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về những giao dịch của từng người sử dụng. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin liên quan đến các hành vi hay ứng xử của một người sử dụng trên các trang web, ứng dụng của chúng tôi và trên Dịch vụ.

CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐÃ THU THẬP (HOW TO USE THE COLLECTED INFORMATION)

FreeC có thể sử dụng thông tin người sử dụng để phát triển việc quảng cáo và tiếp thị của mình (bao gồm, nhưng không giới hạn việc tiếp thị trực tiếp những hàng hoá và dịch vụ mà quý vị trưng bày trên Dịch vụ tới bên thứ ba), để phân tích thống kê việc sử dụng Dịch vụ, để cải tiến nội dung và các dịch vụ, và để cá thể hóa nội dung và cách trình bày của Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin người sử dụng như một phương tiện để truyền tải tin tức (bao gồm cả các chiến dịch xúc tiến cho sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi), việc này có thể mang lại lợi ích cho quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị. Chúng tôi sử dụng thông tin về công ty của quý vị để cung cấp dữ liệu mà các dữ liệu này, trong một số trường hợp, phục vụ lợi ích của quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị, ví dụ như các tít quảng cáo (banner) các dịch vụ mới hoặc chiến dịch khuyến mãi nhằm mục đích cụ thể. Để thực hiện việc đó, chúng tôi có thể kết hợp các thông tin thu thập được từ doanh nghiệp của quý vị với các thông tin khác thu thập từ các đối tác của chúng tôi hoặc có được từ các cơ sở dữ liệu công cộng hoặc cá nhân, và sử dụng và công bố những thông tin kết hợp đó với cùng cách thức và cho cùng mục đích như trường hợp chúng tôi sử dụng các thông tin được thu thông qua việc sử dụng Dịch vụ của doanh nghiệp của quý vị. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email, địa chỉ thư bưu điện hoặc số điện thoại để liên hệ với người sử dụng liên quan đến các vấn đề về quản trị, dịch vụ khách hàng, tính phí, thu phí và các vấn đề tương tự.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được từ người sử dụng, và những thông tin khác từ những hoạt động ở hiện tại và quá khứ của người sử dụng trên Dịch vụ để phát hiện gian lận, quản lý rủi ro tín dụng, giải quyết tranh chấp, xử lý các trục trặc và thực thi Thỏa thuận Người Sử Dụng tương ứng và các điều khoản và điều kiện khác của Dịch vụ.

TIẾT LỘ CHO CÁC BÊN THỨ BA (DISCLOSURE TO THIRD PARTIES)

FreeC có thể tiết lộ thông tin người sử dụng cho nhà quảng cáo hoặc các bên thứ ba khác nhằm tiếp thị, xúc tiến kinh doanh hoặc những mục đích khác. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin người sử dụng cho những đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Những nhà cung cấp dịch vụ là những công ty hỗ trợ cho FreeC cung cấp Dịch vụ cho quý vị, và việc họ truy cập vào các thông tin người sử dụng là cần thiết để cung cấp dịch vụ cho quý vị. Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ (trong số những chức năng khác) trong việc xử lý dữ liệu, hoàn tất các giao dịch tài chính và duy trì mức độ kiểm kê trên web hoặc ứng dụng. Các đối tác kinh doanh của chúng tôi là các bên thứ ba hỗ trợ FreeC trong việc chào hàng tới quý vị các sản phẩm mà FreeC tin là hữu ích cho quý vị. Các đối tác kinh doanh (không phải là những nhà cung cấp dịch vụ) có thể sử dụng thông tin người sử dụng cho việc tiếp thị, quảng cáo và những mục đích khác, tuỳ thuộc vào quy tắc bảo mật thông tin cá nhân của họ.

AN NINH (SECURITY)

FreeC sử dụng nhiều biện pháp an ninh để bảo đảm sự bảo mật các thông tin mang tính cá nhân, ví dụ như bức tường lửa (firewalls) và hàng rào an toàn (“Secure Socket Layers - SSL”). Những thông tin người sử dụng cung cấp cho FreeC được lưu trữ trên những máy chủ được bảo đảm về an ninh. Tất nhiên không một thông tin nào được tải lên mạng Internet mà bảo đảm an toàn 100%, do đó FreeC không đảm bảo những thông tin của quý vị sẽ tuyệt đối an toàn. Quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những rủi ro của việc truyền dữ liệu trên hoặc thông qua việc sử dụng Dịch vụ.

THAY ĐỔI THÔNG TIN (CHANGE INFORMATION)

Sau khi đăng ký, một người sử dụng có thể xem xét, chỉnh sửa hoặc cập nhật những thông tin người sử dụng sau: Địa chỉ thư điện tử; địa chỉ, thành phố, bang, mã bưu điện, nước, số điện thoại và số fax; mật khẩu; và các thông tin khác được cung cấp. Nếu có bất kỳ sự thay đổi một thông tin nào trên đây, FreeC có thể theo dõi và lưu trữ những bản sao của những thông tin trước đó cũng như của những thông tin mới, nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc làm như vậy.

CÁC TRANG WEB KHÁC VÀ CÁC BÊN THỨ BA (OTHER WEBSITE AND THIRD PARTY)

Quy tắc của chúng tôi chỉ điều chỉnh việc sử dụng và tiết lộ các thông tin mà chúng tôi thu thập. FreeC không kiểm soát và không có trách nhiệm trong việc bảo mật ở những trang web khác và các bên thứ ba mà quý vị kết nối từ trang web của chúng tôi.

QUY ĐỊNH CHUNG (GENERAL RULES)

Quy tắc Bảo mật Thông tin Cá nhân này được coi là một phần và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Người Sử Dụng tương ứng của FreeC. FreeC bảo lưu quyền sửa đổi Quy tắc Bảo mật Thông tin Cá nhân này. Bất kỳ sự sửa đổi nào đối với Quy tắc này sẽ được thông báo trên các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Do đó, quý vị vui lòng kiểm tra định kỳ trang web hoặc ứng dụng này. Sử dụng những trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi đồng nghĩa với việc chấp thuận bất kỳ quy tắc hiện hành nào.

NẾU CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI HOẶC THẮC MẮC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN QUY TẮC NÀY VUI LÒNG GỬI EMAIL ĐẾN ĐỊA CHỈ: support@freec.asia HOẶC GỬI THƯ ĐẾN: FreeC, TÒA NHÀ THE SUN, SỐ 8, ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!