Để ứng tuyển việc làm trên freeC, người tìm việc thực hiện các bước sau dây:
Trước hết, đăng nhập tài khoản Người tìm việc vào website https://freec.asia/.
Chọn thẻ Tìm việc

Chọn vị trí muốn ứng tuyển và chọn Ứng tuyển

Chọn phương thức để ứng tuyển
4.1. Tạo CV ứng tuyển:
Chọn Tạo CV ứng tuyển và nhấn Tiếp tục

Tại đây người tìm việc có thể tạo CV nhanh chóng qua 4 bước bằng cách điền các thông tin cần thiết như Thông tin cá nhân, Kinh nghiệm làm việc, Học vấn, Kĩ năng. Sau đó người tìm việc kiểm tra lại CV Online, thay đổi thông tin (nếu có) và chọn Ứng tuyển

freeC sẽ gửi thông báo khi đã ứng tuyển thành công

4.2. Đăng tải CV:
Nếu người tìm việc chưa cập nhật CV trên tài khoản thì chọn Đăng tải CV và chọn CV tải lên.

Sau khi CV đã tải lên chọn Tiếp tục

* Lưu ý: Người tìm việc có thể thay đổi CV khác bằng cách chọn Thay thế và tải CV lên.

Nếu người tìm việc đã có tải CV trên tài khoản thì chọn vào ô CV và nhấn Tiếp tục

Kiểm tra lại các thông tin, sau đó chọn Ứng tuyển

freeC sẽ gửi thông báo khi đã ứng tuyển thành công

Người tìm việc có thể xem lại các vị trí đã ứng tuyển tại thẻ Công việc
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!