Bài viết về: FREELANCER

Tạo tài khoản CTV Tuyển Dụng

Các bước tạo tài khoản Cộng tác viên Tuyển dụng trên freeC.


Vào website https://partners.freec.asia/
Bấm vào nút Register Now!

Nhập thông tin yêu cầu
Chọn I accept the terms of service & privacy policy
Việc nhấp chọn vào đây đồng nghĩa với việc bạn đồng ý các thông tin được đề cập trong bản Điều khoản và Quy định bảo mật từ freeC
Chọn Sign up

Sau đó, trong email đã đăng kí tài khoản, CTV sẽ được nhận email kích hoạt tài khoản từ freeC. Nhấp chọn Kích hoạt tài khoản

Bây giờ, freelancer đã tạo thành công tài khoản CTV Tuyển dụng và có thể bắt đầu xem list job mà hiện tại freeC đang có.

Cập nhật vào: 05/04/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!