Các bước tạo tài khoản Người tìm việc trên https://freec.asia
Vào website https://freec.asia/
Bấm vào nút Đăng nhập/Đăng Ký

Chọn thẻ Đăng ký
Nhập thông tin yêu cầu
Bấm nút Tìm việc ngay

Sau đó, người tìm việc có thể nhập các thông tin về vị trí muốn ứng tuyển: Chức danh, Nơi làm việc, Kinh nghiệm, kỹ năng và chọn Tiếp tục


Những thông tin này có thể thay đổi và sẽ hiển thị trong phần hồ sơ của người tìm việc.
Hoặc bạn có thể bỏ qua bước này bằng cách bấm Bỏ qua
Bây giờ, người tìm việc có thể trải nghiệm những tính năng của freeC.asia
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!