Nhà tuyển dụng có thể dễ dàng tạo tài khoản trên freeC theo các bước bên dưới, tuy nhiên, có một vài lưu ý trước khi tạo Tài khoản Nhà tuyển dụng trên freeC.asia

Email đăng ký phải là email chưa từng đăng ký tài khoản (kể cả Tài khoản ứng viên và Tài khoản Nhà tuyển dụng) trên freeC.asia
Mỗi công ty/doanh nghiệp/chi nhánh công ty/đơn vị chịu trách nhiệm tuyển dụng được tạo một tài khoản Nhà tuyển dụng chính (Tài khoản công ty) trên https://freec.asia, các tài khoản Nhà Tuyển Dụng khác cùng công ty/doanh nghiệp/chi nhánh công ty/đơn vị chịu trách nhiệm tuyển dụng tồn tại dưới hình thức Tài khoản Thành viên

Các bước tạo tài khoản Nhà tuyển dụng trên freeC.asia

Vào website https://employer.freec.asia/
Bấm vào nút Đăng nhập/Đăng Ký

Chọn thẻ Đăng ký => Nhập thông tin yêu cầu => Bấm nút Đăng Tuyển Miễn Phí
Với việc bấm nút Đăng Tuyển Miễn Phí, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý các thông tin được đề cập trong bản Điều khoản và Quy định bảo mật từ freeC

Bây giờ, Nhà tuyển dụng có thể bắt đầu trải nghiệm những tính năng trên nền tảng tuyển dụng freeC


Kích Hoạt Tài Khoản
Sau khi thực đăng ký tài khoản thành công, freeC đã gửi vào hộp mail của bạn một đường link Kích Hoạt Tài Khoản
Lưu ý: Tin tuyển dụng của tài khoản chưa kích hoạt sẽ không được duyệt

Đăng Tin
Xác Thực Doanh Nghiệp: Thực hiện xác thực để nhận được nhiều quyền lợi dành cho Nhà tuyển dụng hơn. Tham khảo thêm tại DOANH NGHIỆP XÁC THỰC

Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan:
Đăng tin tuyển dụng
Thêm thành viên
Làm thế nào để trở thành DOANH NGHIỆP XÁC THỰC
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!