Trước hết, đăng nhập tài khoản Người tìm việc vào website https://freec.asia/.
Cách 1: Nhận thông báo việc làm từ trang chính
Chọn thẻ Quản lí CV → chọn Công việc quan tâm

Tại mục Thông báo việc làm qua email chọn +Thêm

Điền đầy đủ thông tin thông báo việc làm và chọn Tạo

Xác nhận tạo thông báo việc làm thành công, khi có các việc làm phù hợp, freeC sẽ gửi thông báo về email đã đăng kí tài khoản của người tìm việc.

Email thông báo việc làm


Cách 2: Nhận thông báo việc làm từ ảnh đại diện
Tại ảnh đại diện ở góc bên phải, chọn Công việc quan tâm

Tương tự cách 1, tại mục Thông báo việc làm qua email chọn +Thêm

Điền đầy đủ thông tin thông báo việc làm và chọn Tạo

Xác nhận tạo thông báo việc làm thành công, khi có các việc làm phù hợp, freeC sẽ gửi thông báo về email đã đăng kí tài khoản của người tìm việc.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!