Sau khi đăng ký thành công tài khoản tại freeC, Nhà tuyển dụng sẽ sử dụng email đã đăng ký để đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của mình. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, Nhà tuyển dụng muốn thay đổi email đăng nhập, Nhà tuyển dụng có thể gửi yêu cầu đến freeC qua email support@freec.asia với xác thông tin sau:

Tiêu đề: Hỗ Trợ Thay Đổi Email Đăng Nhập
CC: Email đăng nhập hiện tại
- Thông tin tài khoản hiện tại:
Email đăng nhập hiện tại:
Họ và tên:
Số điện thoại:
Tên công ty:
- Lý do thay đổi email đăng nhập:
- Thông tin tài khoản mới:
Email đăng nhập mới:
Họ và tên: (Nếu có thay đổi)
Số điện thoại: (Nếu có thay đổi)

Để đảm bảo tính bảo mật tài khoản Nhà tuyển dụng, freeC sẽ tiến hành xác minh thông tin, nếu các thông tin chính xác, freeC sẽ hỗ trợ Thay đổi email đăng nhập và thông báo đến các tài khoản liên quan trong vòng 1 ngày làm việc kể từ thời gian nhận yêu cầu từ Nhà tuyển dụng.

Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan:
Mời thành viên vào tài khoản công ty
Thêm địa chỉ văn phòng/chi nhánh
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!