Trước hết, đăng nhập tài khoản Người tìm việc vào website https://freec.asia/.

Cách 1: Thay đổi thông tin hồ sơ từ menu chính
Từ thanh tiêu đề chọn Hồ sơ

Trong phần hồ sơ ứng viên, Người tìm việc có thể cập nhật các thông tin như: Thông tin cá nhân, Kinh nghiệm làm việc, Kĩ năng, Ngoại ngữ, Học vấn, Chứng chỉ, Công việc quan tâm,...Cách 2: Thay đổi thông tin hồ sơ từ ảnh đại diện người tìm việc
Tại Ảnh đại điện của tài khoản, Người tìm việc chọn Hồ sơ

Trong phần hồ sơ ứng viên, Người tìm việc có thể cập nhật các thông tin như: Thông tin cá nhân, Kinh nghiệm làm việc, Kĩ năng, Ngoại ngữ, Học vấn, Chứng chỉ, Công việc quan tâm,...Lưu ý: Ứng viên cũng có thể cập nhật CV của mình lên platform bằng cách chọn Thêm trong phần Quản lí CV
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!