Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trước hết, đăng nhập tài khoản Người tìm việc vào website https://freec.asia/

Cách 1: Thay đổi thông tin hồ sơ từ menu chính
Từ thanh tiêu đề chọn Quản lý CV

Trong phần Hồ sơ, Người tìm việc nhấp chọn Cập nhật các phần cần cập nhật như: Thông tin cá nhân, Kinh nghiệm làm việc, Kĩ năng, Ngoại ngữ, Học vấn, Chứng chỉ,...

Tại trang web mới hiện ra CV Online, chọn biểu tượng Chỉnh sửa hoặc Xóa để cập nhật hồ sơ tìm việc


Cách 2: Thay đổi thông tin hồ sơ từ ảnh đại diện người tìm việc
Tại Ảnh đại điện của tài khoản, Người tìm việc chọn Quản lý CV

Trong phần Hồ sơ, Người tìm việc nhấp chọn Cập nhật các phần cần cập nhật như: Thông tin cá nhân, Kinh nghiệm làm việc, Kĩ năng, Ngoại ngữ, Học vấn, Chứng chỉ,...

Tại trang web mới hiện ra CV Online, chọn biểu tượng Chỉnh sửa hoặc Xóa để cập nhật hồ sơ tìm việc
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!