Bài viết về: NGƯỜI TÌM VIỆC

Theo dõi công ty

Theo dõi công ty để nhận được các thông báo việc làm mới nhất từ công ty người tìm việc quan tâm

Có 2 cách theo dõi công ty:

Cách 1: Theo dõi công ty mục Tìm việc:


Trong mục Tìm việc, chọn công ty bạn muốn theo dõi

Tại trang công ty đó, chọn nút Theo dõi

Tên công ty được chọn sẽ mặc định điền nào Tên công ty, ứng viên nhập Từ khóa


Cách 2: Theo dõi công ty từ mục Hồ sơ và CV:


Chọn mục Hồ sơ và CV

Tại cột phía bên phải màn hình, tại mục Công ty đang theo dõi chọn Tạo

Thêm Tên công ty, Từ khóa người tìm việc muốn theo dõi


freeC sẽ gửi email thông báo về tin đăng tuyển mới của công ty người tìm việc theo dõi, cũng như các từ khóa đã thêm và 9:00 sáng hằng ngày

Cập nhật vào: 21/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!