Bài viết về: FREELANCER

Theo dõi hồ sơ ứng viên đã giới thiệu

Các bước để theo dõi trạng thái hồ sơ của ứng viên đã giới thiệu tại platform https://partners.freec.asia/
Đăng nhập tài khoản CTV vào platfrom https://partners.freec.asia/

Tất cả hồ sơ và trạng thái hồ sơ ứng viên đã giới thiệu sẽ được hiển thị tại thẻ Referrals trên thanh tiêu đề

Chọn View để theo dõi nhận xét hồ sơ ứng viên và trao đổi với Admin

Nhấp vào Comment để hoàn tất bình luận

Cập nhật vào: 20/04/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!