Trước hết, đăng nhập tài khoản Người tìm việc vào website https://freec.asia/.
Cách 1: Nhận thông báo việc làm từ menu chính
Chọn thẻ Tìm việc
Tại thẻ Tạo thông báo việc làm, chọn Nhận thông báo

Tại cửa sổ Tạo thông báo việc làm, người tìm việc nhập các thông tin cần thiết và chọn Lưu.

Xác nhận tạo thông báo việc làm thành công, khi có các việc làm phù hợp với thông tin đã nhập, freeC sẽ gửi thông báo về email đã đăng kí tài khoản của người tìm việc.

Tại trang chính của freeC, khi người tìm việc nhập từ khoá bất kì trên thanh tìm kiếm, freeC sẽ tự động gợi ý thông báo việc tương tự từ khoá đã nhập, và chọn nhận thông báo các vị trí về từ khoá đó


Cách 2: Nhận thông báo việc làm từ ảnh đại diện
Tại ảnh đại diện ở góc bên phải, chọn Thông báo việc làm

Trong phần thông báo việc làm chọn Thêm

Tại cửa sổ Tạo thông báo việc làm, người tìm việc nhập các thông tin cần thiết và chọn Lưu.

Xác nhận tạo thông báo việc làm thành công, khi có các việc làm phù hợp với thông tin đã nhập, freeC sẽ gửi thông báo về email đã đăng kí tài khoản của người tìm việc.

Người tìm việc có thể tạo nhiều thông báo việc làm thích hợp theo mong muốn, chỉnh sửa hoặc ngưng nhận thông báo, thông tin về thông báo việc làm sẽ hiển thị như sau:
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!