Bài viết về: CV ONLINE

Tôi có thể tải CV của tôi về không?

Bạn có thể tải CV về hoàn toàn miễn phí

Để tải CV, bạn có thể thực hiện theo các cách sau:

Cách 1: Tải trực tiếp


Tại trang Hồ sơ và CV → Chọn Tải CV


Cách 2: Thay đổi mẫu CV khi đang chỉnh sửa CV


Tại Hồ sơ và CV → Chọn Sửa CV

Thực hiện chỉnh sửa CV (nếu cần) → Chọn Tải CV


freeC hy vọng có thể hỗ trợ bạn tạo một CV thật chuyên nghiệp để ứng tuyển cơ hội nghiệp mới nhé!

Cần freeC hỗ trợ thông tin nào khác, bạn vui lòng liên hệ freeC qua:
- Email: support@freec.asia
- Chatbox: https://freec.asia/chat-with-support

Cập nhật vào: 27/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!