Bạn có thể tải CV về hoàn toàn miễn phí

Để tải CV, bạn có thể thực hiện theo các cách sau:

Cách 1: Tải trực tiếp
Tại trang Hồ sơ và CV → Chọn Tải CV


Cách 2: Thay đổi mẫu CV khi đang chỉnh sửa CV
Tại Hồ sơ và CV → Chọn Sửa CV

Thực hiện chỉnh sửa CV (nếu cần) → Chọn Tải CV


freeC hy vọng có thể hỗ trợ bạn tạo một CV thật chuyên nghiệp để ứng tuyển cơ hội nghiệp mới nhé!

Cần freeC hỗ trợ thông tin nào khác, bạn vui lòng liên hệ freeC qua:
- Email: support@freec.asia
- Chatbox: https://freec.asia/chat-with-support
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!