Bạn có thể tải CV về hoàn toàn miễn phí

Để tải CV, bạn có thể thực hiện theo các cách sau:

Cách 1
Tại trang Quản lý CV → Chọn Tải CV ở góc phải bên dưới hình CV.


Cách 2
Tại trang “Quản lý CV” → Chọn “Chỉnh sửa CV Online”

Thực hiện chỉnh sửa CV (nếu cần) → Chọn “Tải CV”


freeC hy vọng có thể hỗ trợ bạn tạo một CV thật chuyên nghiệp để ứng tuyển cơ hội nghiệp mới nhé!
Cần freeC hỗ trợ thông tin nào khác, bạn vui lòng liên hệ freeC qua:
- Email: support@freec.asia
- Chatbox: https://freec.asia/chat-with-support
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!