Để xem hồ sơ ứng viên đã ứng tuyển, sau khi đã đăng nhập tài khoản Nhà tuyển dụng tại https://employer.freec.asia/, Nhà tuyển dụng thực hiện các bước sau:

Cách 1: Xem hồ sơ viên theo Tin tuyển dụng

Chọn thẻ Tin tuyển dụng.
Chọn trạng thái Đang tuyển hoặc Đã đóng, sau đó, chọn Tin tuyển dụng mà Nhà tuyển dụng muốn xem hồ sơ ứng viên.
Chọn Xem ứng viên


Danh sách ứng viên đã ứng tuyển vào tin đăng tuyển đó hiện ra, nhà tuyển dụng chọn ứng viên muốn xem hồ sơ.


Hồ sơ ứng viên sẽ hiển thị như hình bên dưới.


Cách 2: Xem toàn bộ danh sách ứng viên đã ứng tuyển vào TÀI KHOẢN CÔNG TY

Chọn thẻ Ứng viên
Nhà tuyển dụng có thể tìm họ tên của ứng viên muốn xem hồ sơ, hoặc tìm tin đăng tuyển, trạng thái của ứng viên.


Hồ sơ ứng viên mà Nhà tuyển dụng chọn xem sẽ hiển thị như hình bên dưới


Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan:
Thêm thành viên
Chia sẻ tin đăng tuyển
Mở lại tin đã đóng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!