Bài viết về: NHÀ TUYỂN DỤNG

Xem Hồ sơ ứng viên đã ứng tuyển

Để xem hồ sơ ứng viên đã ứng tuyển, Nhà tuyển dụng thực hiện các bước sau:

Cách 1: Xem hồ sơ ứng viên theo Tin tuyển dụngĐăng nhập tài khoản Nhà Tuyển Dụng tại https://employer.freec.asia/
Tại mục Tin tuyển dụng, Nhà tuyển dụng chọn Tin tuyển dụng muốn xem hồ sơ ứng viên và nhấp vào Tổng số hồ sơ ứng tuyển


Danh sách ứng viên đã ứng tuyển vào tin đăng tuyển đó hiện ra, nhà tuyển dụng chọn ứng viên muốn xem hồ sơ.


Hồ sơ ứng viên sẽ hiển thị như hình bên dưới.


Cách 2: Xem toàn bộ danh sách ứng viên đã ứng tuyểnChọn thẻ Ứng viên trên thanh tiêu đề
Tại đây sẽ hiển thị tất cả ứng viên đã ứng tuyển vào các tin đăng của tài khoản. Nhà tuyển dụng có thể tìm họ tên, email. số điện thoại của ứng viên muốn xem hồ sơ, hoặc tìm tin đăng tuyển, trạng thái của ứng viên đó.

Hồ sơ ứng viên sẽ hiển thị như hình bên dưới.


Note: Đối với tin tuyển dụng đang trạng thái Đang tuyển, nhà tuyển dụng có thể xem hồ sơ ứng bằng cách:
Tại góc phải của tin đăng tuyển dụng chọn Thao tácXem ứng viên


Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan:
Thêm thành viên
Chia sẻ tin đăng tuyển
Mở lại tin đã đóng

Cập nhật vào: 27/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!